1 Instruksjonsvideoer

Her er en Dethleffs instruksjonsvideo.

Her er en instruksjonvideo for Hobby vogn.

Her er en instruksjonsvideo for Adria vogn.

Her er en instruksjonsvideo for Sunlight bobiler

Alde

 1. Med en varmeveksler i kombinasjon med ALDE, kan varmen fra bilens motor benyttes til oppvarming og fremstilling av varmtvann. Varmen kan også kjøres i motsatt retning med en sirkulasjonspumpe på motorsiden og fungerer da som en motorvarmer.

 1. Varmeveksleren fungerer slik at varmen fra boenheten smitter over til bilens kjølevæske via varmeveksleren. Og vise versa.

 2. For å varme opp boenheten fra bilens kjølevæske må du sjekke at kranen på varmeveksleren er i åpen stilling (denne finner du enten på varmeveksleren eller under panseret på bilen. Les bilens brukerveiledning).

  Sett på ALDEN og still inn ønsket temperatur så skru av gass og 230 volt på panelet. Du trenger ikke ha noen av energikildene innkoblet ved bruk av varmeveksler. Bruk da ALDEN som du normalt bruker den.

 3. For å varme opp bilens motor fra ALDE, må du finne sirkulasjonspumpeknappen (se bilens brukerveiledning om hvor denne er plassert). Sett da på ALDEN på det du måtte ønske av energivalg, så vil bilens motor også bli varmet opp. Det er viktig å merke seg at hvis sirkulasjonstegnet på displayet ikke er på, er ikke utbytte av varmeveksleren like stor som om den er på. Hvis det ikke sirkuleres nok varmevæske over varmeveksleren vil heller ikke væsken som sirkuleres i motoren varmes mye. For å få best utbytte av varmeveksler må du sette opp temperaturen i bodelen til sirkulasjons tegnet kommer frem i displayet.

 4. HUSK Å SKRU AV SIRKULASJONSPUMPEN FØR KJØRING!

 1. Alde varmesystemet er bygget opp slik at det må være luftgjennomstrømning over konvektorene(radiator).

 2. Se her for mere info om ALDE(hyperlink til ALDE)

 3. Når det gjelder luftsirkulasjonen så er det viktig at det er fri ferdsel av luft ut bak seteryggen, og likeledes i sittebenker. Ikke steng for luftegitter.

 4. Det kan også være at sirkulasjonen av væsken er dårlig. Prøv og justere hastigheten til pumpen. På 12 volt gjøres dette på selve pumpen der det er rød skrue med pil, med ett lite flatt skrujern. Sett den litt høyere hvis den er under 2, det er viktig og bemerke seg at ved for høy hastighet vil væsken ha for kort tid inne i «varmen» for å kunne bringe denne med seg videre med seg. Optimal pumpestyrke for en middels stor bil/vogn er 3.

  På 230 volt pumpen gjøres innstillingen på panelet. Se i brukerveiledningen (hyperlink til ALDE hvordan dette gjøres.)

 1. Det er normalt at det tar litt tid å varme opp hvis det er meget kaldt inne i kjøretøyet.

 2. Bruker du kun 230 volt til oppvarming, vil det ta lengre tid enn om du kombinerer med gass.

 3. Ved meget kalde temperaturer kan det hende at du må sette ALDE på 3000 Watt eller kombinere med gass for å få opp temperaturen raskest mulig.

 1. Selve væsken som er i det lukkede varmesystemet vil ikke kunne fryse da dette er glykol(frostvæske). Se her(link til Må jeg etterfylle væske?)

 2. Er det vann på varmtvannstanken vil den kunne fryse dersom varmeren skulle stoppe f.eks tom for gass eller strømbrudd.

 1. Ja det kan du. Husk at du ikke må benytte varmtvannsfunksjoner på betjeningspanelet.

 1. Det er viktig og kontrollere nivået på ekspansjonskaret jevnlig.

 2. Riktig nivå ved kaldt system er rett over min.

 3. Riktig nivå ved varmt system vil da være rett under max.

 4. Ved anvendelse av konsentrert glykol skal blandingen bestå av 60 % vand og 40 % glykol. Hvis varmeanlegget usettes for temperaturer lavere end -25 °C, skal glykol innholdet økes, dog ikke over 50 %.

 5. Anvend helst ferdigblandet Alde Premium Antifreeze, som er av meget høy kvalitet, og som er spesielt utviklet til Alde-varmesystemer. Men det kan også benyttes andre type glykoler pass på at fargen er den samme MÅ IKKE BLANDES.

Batteri

 1. Husk å lade bilen før tur, i de fleste tilfeller må du regne med å lade i minst 12 timer.
 2. Hvis du har glødepærer (gammel type) bruker disse mye strøm. Bytt til LED pærer.
 3. Tv titting bruker også mye strøm. For eksempel: Hvis du ser på tv (gammel LCD) i 2 timer bruker du opp 10 Ampere av ditt batteri. Ofte er det montert ett 95Ah batteri, det vil si at du da har brukt over 10% av kapasiteten.
 4. Kjøleskap og varmekilder bruker også strøm så lenge det er slått på. Det har ingen innvirkning på strømforbruket om du bruker kjøleskap og/eller varmekilder på gass. Det vil fortsatt bruke strøm. Dette gjelder bil, vogn har ingen strømforbruk ved gass.
 5. Sjekk om du kan skru på ryggekameraet uten at tenningen er på. Hvis du kan det må dette kobles slik at det kun kan skrues på når bilen er i gang.
 6. Sjekk om du kan skru på bilens stereo uten at tenningen er på. Hvis du kan det må det monteres på en bryter på den røde ledningen bak på stereoen.
 7. Hvis ingen av punktene over gir bedre kapasitet eller allerede er utført er nok batteriet utskiftningsklart. Kontakt verkstedet. Kontakt Askjems Camping Center AS
 1. En inverter, vekselretter, gjør om likestrømmen til vekselstrøm. Vanligvis fra batteri og solcellepanel til 230V, som vi har i vanlig stikkontakt.
 2. Invertere fins som to hovedtyper avhengig av strømkvalitet: Den ene gir vekselspenning med (ren) sinuskurve, den andre vekselspenning med modifisert sinuskurve. Strømmen i stikkontakten hjemme har spenning med ren sinuskurve. Sinuskurve er det bildet vi ofte ser som en vannrett strek med helt like, helt jevne og ganske pene bølger over og under streken. Streken er tida og bølgene er den elektriske spenningen.  Hvis vi drar streken litt ut og sier den er ett sekund lang, skal det være 50 bølgetopper over streken og 50 bølgebunner under streken. Over streken er spenningen positiv (+), under streken negativ (-). Den går motsatt vei. Vekselstrømmen i Norge og Europa har 50 svingninger i sekundet, 50 herz, og spenningsnivå 230V. Det er mer komplisert å omforme likespenning til en vekselspenning med ren sinusform enn det er å omforme den til modifisert sinusform. Det ser vi av vekt og pris (ren sinus tyngst og dyrest). Prisforskjellen kan være 4x. En sinus inverter kan brukes til alle 230V –apparater, forutsatt at den kan levere nok strøm. En inverter med modifisert sinuskurve lager også strøm med 50 pluss-topper og 50 minus-bunner i sekundet. Men bølgene, om vi kunne se dem, er ikke jevne og pene. Det er bratt opp og ned, flatt eller spisst i topp og bunn osv. Ordet «modifisert» er derfor en forskjønning. Bølgeformen ble slik den ble bare fordi det var unødvendig å lage den dyr og pen. Den er god nok til formålet.
 3. Hvis du vil bruke inverter til alle eller nesten alle apparater, må den gi strøm med ren og pen bølgeform, dvs. «ren sinus».
 4. Husk at inverter bruker mye strøm. En 1500w inverter vil bruke ca. 80-100 AMP fra batteriet ditt.
 1. Info om litium batteri kan leses under og er hentet fra vår leverandør.
 2. Litium batterier med innebygd BMS kontroll som beskytter batteriet mot kortslutning, polvending, feil ladestrøm/ladespenning og for høy temperatur. Dette gir lang levetid og optimaliserer ytelsen på batteriet. Alle batteriene kan lades med inntil 100amp ladestrøm, dette fører til meget kort ladetid. Maks kontinuerlig strømtrekk er 100amp. Batteriene tåler 2000 utladninger, d.v.s lades opp hver dag og tappes ut hver natt i fem og et halvt år «ekstrem levetid sammenlignet med blybatterier» Disse batteriene er bygget opp av prismatiske «LiFePO4» celler, dette er den mest solide og stabile litiumcellen som tåler flest ut- og inn- laddinger og gir lengst levetid. Alle batteriene i serien er montert i solide stålkabinett som beskytter cellene, her er det også muligheter for demontering av huset hvis det skulle være behov for å bytte komponenter i batteriet. Vekten er kun ¼ av vekten på blybatterier, og batteriene kan kobles i serie eller parallell uten ekstra BMS kontroll. På toppen av batteriet er det installert lysdioder for å vise ladestatus på batteriet. Batteriene har veldig lav selvutlading og kan fint lagres gjennom vinteren uten å få vedlikeholdslading. Produsenten anbefaler å bruke en litium lader men dette er ikke et krav, tester gjort hos oss viser at det er ingen målbar effekt endring i batteriet om det lades med våre Nor Charger ladere eller om det lades med produsentens litium lader. Det viktigste er at batteriladeren ikke lader med mere enn 14,6volt. «Drop in» erstatning for bly-syre batterier. Batteriene kan klattlades i mellom ladesykluser og lades fra en dynamo, uten at batteriet tar skader av dette. Batteriene leveres i tre forskjellige størrelser, 100ah, 200ah og 300ah. Husk at når man sammenligner litium med blybatterier kan man regne den doble effekten d.v.s at 100ah litium har minst like mye effekt som 200ah blybatteri. Med et litiumbatteri i båten, bobilen eller på hytta kan vi garantere deg at du vil få en positiv opplevelse
 1. Ved lagring må du alltid full lade batteriene.
 2. Koble vekk batteri(ene). Enten via hovedstrømbryter eller ta av polen.
 1. Ved lagring må du alltid full lade batteriene.
 2. På en bobil av nyere dato 2010-> bør det ikke være noe problem å lagre bilen i 2-3 uker. Men da må den lades opp igjen på nytt. Bobiler med ALDE som er direktekoblet til batteri har kortere lagringstid, helt ned til 1 uke. For å lagre disse bilene bør strømmen på blokken skrus av der det lar seg gjøre, eventuelt fjerne sikring til ALDE. MEN dette er ikke noe fasitsvar da det er mange faktorer som spiller inn på strøm.
 3. Har du hovedstrømbryter, skru av denne og lagringen kan fint vare flere måneder.
 4. Vår anbefaling er å montere solcelle. Da vil batteriene stort sett være full ladede og klare for tur. Så fremt bilen er lagret ute fri for skygge.
 1. Det er ikke lett å gi ett helt klart svar her. Men i utgangspunktet vil batteriet ta mindre skade av å stå tilkoblet 230v med ladning enn ved å bli tomt og stå uten strøm.
 2. Med riktig type lader kan i utgangspunktet batteriet lades hele året.
 1. Med riktig type lader kan i utgangspunktet batteriet lades hele året.
 2. I utgangspunktet vil batteriet ta mindre skade av å stå tilkoblet 230v med ladning enn ved å bli tomt og stå uten strøm.

Dekk på vogn/bobil

 1. Dette kan du lese av på dekket. Det skal være merket med M+S, MS, M&S, M-S (mud&snow).
 2. NB! vær oppmerksom på at mange MS merkede dekk er "kontinentale vinterdekk" og ikke godkjente som vinterdekk i Norge. Se liste over godkjente dekk på http://www.stro.no/
 1. Normalt så skal det ligge mellom 4-4,5 Bar på Bil.
 2. Normalt så skal det ligge mellom 2-3,2 Bar på Vogn.
 3. Det kan imidlertid være forskjell fra kjøretøy til kjøretøy. Se kjøretøyets instruksjonshefte.
 1. Tilhenger med konstruktiv hastighet over 40 km/t og tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde på minst 1,6 mm i hovedrillene i midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert. For vinterdekk (dekk merket med M+S, MS, M&S, M-S eller «Mud and snow») med eller uten pigger skal mønsterdybde være på minst 3 mm i hovedrillene i midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets.
 1. Opptil makstrykk, for å unngå kast i dekkene (Flate områder).

Fukttest.

 1. Ja i garantitiden må du ha fukttester hvert år for å vedlikeholde garantien. De kan ikke taes langt unna registreringsdato +/- 2 måneder.
 2. Etter garantitiden er det også viktig å ta årlige fukttester, fortrinnsvis om høsten da bilen/vognen har vært ute mye. Dette for å fange opp eventuelle lekkasjer på ett tidlig tidspunkt. 
 1. I garantitiden må fukttesten tas hos en forhandler som selger det aktuelle kjøretøyet. Men det kan kreves av forhandler at den tas hos dem som solgte bilen ny.
 2. Utenom garantitiden er det anbefalt å bruke en NCB godkjent forhandler/verksted.
 3. Når det gjelder bruktgaranti så må testen utføres hos selgende forhandler.
 1. Ja i garantitiden må du ha fukttester hvert år. De kan ikke taes langt unna registrerings dato +/- 2 måneder.
 2. Etter garantitiden er det også viktig og ta årlige fukttester, fortrinnsvis om høsten da bilen/vognen har vært ute mye. Dette for å fange opp eventuelle lekkasjer på ett tidlig tidspunkt. 
 1. I garantitiden må fukttesten tas hos en forhandler som selger det aktuelle kjøretøyet. Men det kan kreves av forhandler at den tas hos dem som solgte bilen ny.
 2. Utenom garantitiden er det anbefalt å bruke en NCB godkjent forhandler/verksted.
 3. Når det gjelder bruktgaranti så må testen utføres hos selgende forhandler, eller hos en som godkjennes av selgende forhandler.
 1. Fukt kan oppstå på grunn av ytre påkjenninger (bulking, hull …).
 2. Fukt kan oppstå på grunn av alder. Det vil si at levetiden på tetningsstoffet er brukt opp.
 3. Fukt kan også oppstå på grunn av for dårlig vedlikehold. Husk å rengjøre rundt pakninger jevnlig.
 4. Fukten kan komme av manglende tettningsmasse under produksjon.
 5. Vann som samler seg i "lommer" i tetningsmassen kan forårsake frostspreng i kulde, noe som skaper lekkasjer.
 6. Fukten kan også komme innenfra på grunn av lekkasje i vannsystemer.

Gass

 1. Ja, normalt sett er gass en meget trygg energikilde. Det er svært få registrerte ulykker med gass som skyld. De sakene du har lest om i media er ofte kjøretøy som er bygget om eller bygget selv, og som ikke har fulgt gjeldene regelverk.
 2. I gulvet på kjøretøyet ditt er det flere luftehull. Disse må ikke tildekkes da de er der for å oppnå sirkulasjon av luft, og slippe ut gass dersom en eventuell lekkasje skulle oppstå.
 3. Kjøretøy solgt fra NCB godkjente forhandlere er alltid gasstestet før levering.
 4. Kjøper du kjøretøy privat og ikke vet tilstanden til gassanlegget bør du oppsøke en NCB godkjent forhandler for gass-test.
 5. Aldri forsøk å reparere gasskomponenter selv. La personer med sertifisering gjøre dette.
 6. Det anbefales å ha en gass-test hvert andre år.
 7. Slangen som er tilkoblet flasken skal byttes minst hvert 5 år, men tidligere om den viser tegn til å sprekke opp.
 1. Det anbefales å få utført en gass test hvert andre år.
 2. Slangen som er tilkoblet flasken skal byttes minst hvert 5 år, men tidligere om den viser tegn til og sprekke opp.
 3. Kjøper du kjøretøy privat og ikke vet tilstanden til gassanlegget bør du oppsøke en NCB godkjent forhandler for gass test.
 4. Aldri forsøk å reparere gass komponenter selv. La personer med sertifisering gjøre dette.     
 1. I Norge selges det bare Propan. Dette er den gassen som skal brukes her.
 2. Det selges blandingsgasser i Europa (propan, butan). Egenskapen til denne gassen gjør at den mister trykket på ett mye tidligere tidspunkt enn propan. Propan, for eksempel holder på trykket ned mot -35 grader, men da med svært redusert effekt. FAKTA: Gasstrykk endrer seg med omgivelsestemperaturen. Hvis temperaturen stiger, vil trykket i flasken også stige. Eksempelvis vil en omgivelsestemperatur på 20°C utgjøre et trykk på ca 8 Bar i flasken, mens -10°C vil resultere i et trykk på ca 3 Bar. Butan: Ved 0 grader så er det 0 Bar i flasken. Det vil si at butan egner seg svært dårlig for det norske klimaet.
 3. Det er ingen problemer å bruke denne gassen i den varme delen av året, men husk å bytte til propan før vinteren.
 4. Det finnes flere forhandlere av gass som leverer gass som er fremstilt ved raffinering av rå olje. Denne gassen inneholder en del urenheter som igjen kan føre til tetting av regulator og dyser i systemet ditt. Vi anbefaler å montere gassfilter for å sikre deg mot dette. Spør gjerne din gassforhandler om de har field grade gass eller refinery grade gass, den man bør bruke er field grade.

Gulvvarme (elektrisk)

 1. Bryteren for gulvvarmen er plassert forskjellig hos de ulike leverandørene, her er en liste over noen av våre merker:
 • Dethleffs Bil: Har bryteren for gulvvarme plassert på selve trafoen. Den er ofte plassert nede i skap ved inngangsdør, i skapet på badet eller i skapet under høyskapet ved kjøkkenet.
 • Hobby Bil: Har bryteren for gulvvarme på betjeningspanel ved inngangsdør.
 • Hobby Vogn: Har bryteren for gulvvarme på betjeningspanel ved inngangsdør.
 • Eldre hobbyvogner har ofte en brun bryter med et rødt lys på, plassert nær gulvet i vognen

      2.For øvrige modeller er plasseringen meget varierende og henviser derfor til brukerveiledningen.

 

 1. Gulvvarmen må ikke forveksles med varmekabler du har hjemme i huset. Det vil være en meget begrenset effekt på svært kalde dager, men vil gi en økning fra kaldt gulv til varmt gulv på minst 10 grader, dog ikke høyere enn ca 15-22 grader. 
 1. Gulvvarme er i gå-sonene og er ikke helt ut til innredningen. Den enkleste måten å finne ut av hvor varmemattene er plassert er ved bruk av ett IR termometer (Se her for forslag) og da måle temperaturen i gulvet med gulvvarmen på.
 1. Ja det er mulig å ettermontere løse matter i bilen. Dette blir ofte en litt synlig løsning. Du bør ha gulvtepper/ryer i bilen/vognen for å kunne skjule gulvvarmemattene.

Kjøleskap

 1. Det kan være at kontaktmassen i kjøleskapet ditt bør byttes ut. Ta kontakt med verksted. Kontakt Askjems Camping Center AS
 2. Det kan også være at luftsirkulasjonen er blokkert av for mye matvarer. Sjekk at luften kan sirkulere fritt i kjøleskapet.
  • Fungerer ikke på vogn.

  • På bobil fungerer det bra når bilens motor er i gang.

1. Ja, hvis du har slangebrudds-sikring. Det kan også være lurt å montere DUO Comfort CS med kollisjonssensor. Da får du også automatisk flaskebytte med varsling (ekstra utstyr).

2. Tilbakemeldinger fra kunder tilsier at det er få problemer ved bruk av kjøleskap på gass under kjøring med bobil. (Har ikke noen info om hvordan det fungerer på vogn per d.d.)

 1. Kjøler dårlig på gass: Prøv strøm. Hvis det da kjøler godt kan det være noe galt med gasstilførselen eller det er mye støv/grus i brenn-kammeret. Ta av kjøleskapsgitteret på utsiden av bilen og blås rent med trykkluft.
 2. Kjøler dårlig på strøm: Prøv gass. Hvis det kjøler godt på gass kan det være noe galt med 230v elementet. Ta kontakt med verksted. Kontakt Askjems Camping Center AS
 3. Kjøler dårlig på 12 V: Husk at du må starte bilen for å få kjøling på 12v. Vogn: Det er veldig få vogner som har 12v kjøling. Husk at det kan ta lang tid for å oppnå kjøling på 12v hvis du starter med varmt kjøleskap. Kjøl ned med gass eller 230v før bruk på 12v så vil effekten bli størst.
 4. Ikke sperr for luftsirkulasjon i kjøleskapet. Det er MEGET viktig og ikke lage egne hyller uten luftehull. Det er også viktig å tenke på at kjøleskapet i bilen/vognen er av typen absorberende, og ikke kompressor, som du har hjemme. Det er derfor viktig og ikke legge inn mengder med matvarer i hyllene slik at luftsirkulasjonshullene som er i hyllen blir helt blokkert.
 5. På varme sommerdager blir kjøleeffekten redusert. Dette gjelder spesielt vogner med fortelt/spikerbu. Det er igjen viktig å tenke på at kjøleskapet i bilen/vognen er av typen absorberende, og ikke kompressor, som du har hjemme. For å oppnå bedre effekt under slike forhold kan løsningen være å montere en temperaturstyrt vifte på kjøleregistret. Kontakt Askjems Camping Center AS hvis du lurer på dette.

Stigtrinn

 1. Sjekk at sikring til stigtrinnet er hel. Hvis du har en EBL Block (blå boks) heter sikringen «trittstufe» Har du en CBE (hvit boks) er det ofte bilde av en trapp.
 2. På noen kjøretøy er det lagt opp til at 12v bryteren ved inngangsdør må være på.
 3. Legg også merke til om trappen bare går litt ut og stopper opp og du må hjelpe den ut videre. Da er det tannhjulet i motoren som har brukket av noen tenner. Dette skjer ved at det tråkkes på trinnet før det er helt ute. Dette er ikke en garantisak da motoren er laget slik for å ikke skade trinnet ved feil.
 4. Hvis du har ett trinn som går inn automatisk ved start av motor, sjekk først at 230v kontakten er ute. Signalet for at trinnet skal gå inn kommer ikke frem til trinnet med 230v tilkoblet. Hvis trinnet fortsatt ikke går inn sjekk sikringer, ofte er det en 3 eller 5 amp sikring til denne kursen. Hvis denne sikringen er gåen vil heller ikke automatikken til kjøleskapet koble over til batteridrift automatisk. 

Toalett

 1. Sjekk sikringen. Denne finner du ved å ta ut do kassetten. Sikringen er da enten plassert i taket i kassettrommet ved siden av hullet, eller så er den plassert på veggen i kassettrommet 3 amp lilla sikring.
 2. På noen kjøretøy kan vannpumpen være tilkoblet til toalettet. Da må du også sørge for at vannpumpen er aktivert.
 3. Hvis toalett-tanken er full vil spyling heller ikke kunne skje.
 4. På kjøretøy med egen toalettspyletank så kan pumpen være defekt. Legg merke til om lyset dimmer litt når du prøver og spyle. Det er ett sikkert tegn på at pumpen bør byttes. 
 1. Det kan være at vannpumpen ikke har trykk nok.
 2. Det kan være nødvending å installere en struper på spyledysen.  Kontakt Askjems Camping Center AS
 3. Det kan ligge skitt i "silen" i systemet. Denne kan eventuelt fjærnes. Kontakt Askjems Camping Center AS

TV og antenne

 1. Riks-TV (Digitalt bakkenett)
 • NRK krever ikke abonement eller programkort. Øvrige kanaler krever et Riks TV abonement.
 • Steg en, gå inn på: Sjekk dekning
 • Sjekk at antennen din peker i riktig retning om du har en retningsbestemt antenne.
 • De beste antennene er de som er stang monterte og kan heises opp og som er retningsbestemte.
 • Sjekk at eventuelle antenneforsterkere er på og i maksforsterkning, vrid hjulet helt til høyre.
 • Hvis alt tilsier at du skulle hatt dekning, sjekk at alle antennekabler og tilkoblinger er frie for skader og at de er skikkelig montert.
 • Gjør ett kanalsøk på valget digital antenne, om du bruker tv til søk og ikke har løs dekoder.
 • Har du løs dekoder så er det bare å gjøre ett nytt kanalsøk. Det er forskjellige frekvenser i de forskjellige områdene i Norge
 • Norske kanaler kan ikke mottas i utlandet. Men landets lokale stasjoner kan tas inn dersom de ikke krever abonement.
  For mer info se her : http://www.askjems.no/aktuelt/sak?id=23195  • 2.Parabol Automatisk
 • Går parabolen opp og finner satellitten?
 1. Hvis den gjør det så er det ikke noe feil med utstyret som er montert i bilen for å motta signalene.
 2. Har du dekoderboks (den du putter kortet i) som er en egen enhet må du huske og sette tv til riktig kilde. Svært ofte er HDMI1 riktig kilde.
 3. Har du tv med innebygget dekoder, husk å velge TV på kilde og gjør ett kanalsøk på Satellitt.
 4. Får du opp feilmelding på skjermen, for eksempel «ingen tilgang (1)» Sett da på NRK 1 og la den stå der i minimum 2 timer. (Normalt tar det ikke mere enn 15-40 min for å få signal om alt er i orden)
 5. Skulle ikke punkt 4 føre frem ring Canal digital og be dem «sende ny åpning på kortet ditt»  
 6. Hvis ikke dette løser det Kontakt Askjems Camping Center AS
 • Går parabolen opp og bare går rundt og rundt uten å stoppe?
 1. Prøv å flytte kjøretøyet til en ny plass. Kanskje det er noe som blokkerer signalet til antennen.
 2. Husk at bilen bør stå så rett som mulig.
 3. Hvis du har reist langt i Nord – Sør retning så la den gå i minimum 15 min.
 4. Se rundt deg. Er det andre paraboler der så har du retningen som satellitten står i. Tommelfingerregel er fri sikt i 50 meters høyde og 150 bort fra parabolen.
 5. Om dette ikke løser noe Kontakt Askjems Camping Center AS
 • Går ikke parabolen opp?
 1. Sjekk at det er strøm til styringsenheten til parabolen og at alle sikringer som sitter på eller ved den er hele.
 2. Sjekk at kabler som går inn i styringsenheten er i orden og ikke løse.
 3. Om du har ett voltmeter sjekk at det er 12v i rød og brun kabel.
 4. Husk at parabol ikke vil gå opp med bilen i gang.
 5. Om dette ikke løser noe Kontakt Askjems Camping Center AS

 

 
3. Parabol manuell

 • Finner ikke satellitten.
 1. Husk at kjøretøyet må være helt vatret for å kunne finne riktig grad på stangen eller platen. Ellers må vinkelkorreksjon legges inn.
 2. Hvis du bruker Finlux tv med innebygget satellittdekoder så kan denne gi falskt svar på THOR. Hvis du får grønt på både signalkvalitet og signalstyrke, gjør ett kanalsøk. Skulle ikke noen av kanalene du kjenner være der så gjør ny innstilling av parabolen.
 3. Det kan være vanskelig, og noen ganger tilnærmet umulig, å finne satellitter uten en satellittfinner. Se her for forslag: Satellitt finner
 4. Start søket med å stille inn parabolen på riktig grad. I Vestfold er Thor på ca. 21 grader. Deretter søker du rundt, når du får utslag på begge linjene (signalkvalitet og signalstyrke) så stopper du på den høyeste verdien du får til. Så finjusterer du litt på gradene til den høyeste mulige verdien oppnås.

Varme Truma

 1. Se video. (Video 1)

Betteriet må være fulladet når det lagres i minusgrader.

 1. Kjør varmeren på gass. Har den både gass og 230v benytter du begge. Se også her(link til Hvorfor blåser ikke varmeren?)

 2. Lukk alle luftspjeld som ikke er i fronten og sjekk om det blåser mer da. Om det blåser nok da må du justere luftspjeldet slik at varmen kan transporteres lengere ut i systemet.

 3. Sjekk i rommet der varmeren står og kontroller om noen av slangene har falt av, sett disse på plass og forsøk igjen.

 4. Sjekk i sittebenker/skap at luftslange ikke er klemt flat.

 5. Hvis ingen av punktene over fører frem. Kontakt Askjems Camping Center AS(hyperlink til kontaktskjema på hjemmesiden)

 1. På kjølige dager vil ikke 230v være godt nok til og varme boenheten.

 2. Om man varmer med 230v vil effekten være 900w på trinn 1 og 1800w på trinn 2. Dette vil ikke generere nok varme i varmesystemet til å kunne øke viftehastigheten uten å kjøle ned luften som føres ut. For å oppnå høyere temperatur må gass benyttes i tillegg.

 1. Disse hullene er for å føre varme opp langs vegg og skape luft –og varmesirkulasjon i boenheten.

 1. Ved temperaturer under ca. 3 °C ved tappeventilen vil denne automatisk åpne seg ved at trykknappen hopper ut av posisjon. Vannet varmtvanns tanken renner da ut.

 2. Sett på varmeren til temperaturen har steget nok til å stenge ventilen igjen.

 1. Ja det kan du. Husk at du ikke må benytte varmtvanns funksjoner på betjeningspanelet.

 2. Når romtemperaturen er nådd, som er stilt inn på betjeningsdelen, slår brenneren seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40 °C.

 1. Sjekk at påtrykksregulator/slangetilkobling(gassregulator) er skikkelig montert på flasken og at den er åpen.

 2. Tenn kokebluss og observer flammen. Ser den riktig ut? (Bilde 1)

 3. Tenn kjøleskapet på gass.

 4. Manuelt betjeningspanel: For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av, og når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, må du slå det på igjen.

  LCD display CP Plus: For å resette systemet.

  Bruk dreie-/trykknappen til å velge ”RESET”. Trykk på dreie-/trykknapp. I displayet vises ”PR SET”. Trykk kort på dreie-/ trykknappen for å bekrefte. Når du har bekreftet, starter betjeningsenheten Truma CP plus automatisk reset prosedyren. I løpet av denne prosedyren viser displayet” INIT ..”

 5. Tenn så varmeren på nytt.

 6. Kommer det feilmelding i displayet les i bruksanvisningen og feil søk deretter.

 7. Hvis ingen av punktene over fører frem. Kontakt Askjems Camping Center AS(hyperlink til kontaktskjema på hjemmesiden)

Varmtvannstank/vanntank

 1. Start med å tømme ferskvannstanken

 2. Skru av vannpumpen om du har egen knapp til dette. Hvis ikke kan du fjerne sikringen til pumpen.

 3. Åpne alle kranene og sett disse midt i mellom varmt og kaldt vann å la dem være åpne heletiden.

 4. Finn varmtvannstanken din, åpne avtappingen på denne. (Se brukerveiledningen på hvor denne finnes og hvordan den åpnes)

 5. Det er viktig å merke seg at flere og flere kjøretøy har tappepunkter rundt om i bilen, spesielt de med vannpumpe utenfor tanken. Se brukerveiledningen for hvor disse finnes.

 1. Tøm tanken.

 2. Fyll på spillvannsrensemiddel. Følg bruksanvisningen nøye. Dette bør gjøres annenhver tank.

 3. La aldri spillvannet stå på tanken ved lagring.

 4. Om ingen av punktene over fører frem: Finn inspeksjonshullene(lokk) til tanken (ofte under luker i gulvet) inne i boenheten. Åpne lokket som er nærmest spillvannsmåleren. Vask pinnene som går ned i tanken med klut. Om det er vanskelig å komme til å vaske, kan måleren demonteres og taes ut for nøyere rengjøring.

 1. I utgangspunktet kan man drikke vannet i tanken om renholdet av tanken gjøres regelmessig og riktig. Men vannet vil ikke smake som du er vant til.

 2. Vanntanken bør desinfiseres minst én gang i året. Bruk middel som er spesielt beregnet for dette, som både rengjør og desinfiserer hele vannsystemet. Følg bruksanvisningen nøye.

 3. Det kan monteres filter på vannslangen som kan gjøre vannet mye bedre.

 4. Vi vil råde dere å bruke skjønn og ikke ta noen sjanser. I Norge går det fint å drikke vannet så sant man renser tanken regelmessig. I Europa forøvrig bør en ikke drikke springvann.

Vinterlagring

 1. Ja, det er lurt å sette inn «tørrballer» i kjøretøyet under vinterlagring, men husk å tømme væskebeholderen ofte slik at den ikke oversvømmer. Tørrballen vil senke luftfuktigheten inne i enheten og hindre jordslag.
 2. "Tørrballene" motvirker ikke lekkasje og erstatter ikke fukttest!
 1. Ja, det bør du gjøre. Start den gjerne opp en gang i måneden. La den gå til motoren er varm.
 2. Husk også å kjøre airconditioner jevnlig, slik at pakninger i denne ikke tørker ut.
 3. Flytt gjerne bilen noen cm, slik at hjulene ikke belastes på samme flate hele vinteren.
 4. Øk lufttrykket i dekkene ved lagring, for å unngå kast i dekkene (flate områder)
 1. Før lagring må du alltid full-lade batteriene.
 2. Tøm ferskvannstank.
 3. Tøm varmtvannstank.
 4. Tøm toalettspyletank om du har.
 5. Tøm spillvannstank.
 6. Tøm toalett-tank.
 7. Kjør en renserunde med riktige kjemikalier.
 8. Utfør punktene 2-6 enda en gang til.
 9. Sett alle kranene i åpen stilling midt i mellom varmt og kaldt vann.
 10. Kjør pumpen i 30 sekunder. Fjern så sikring til vannpumpe.
 11. Tøm alle skaper, sittebenker og lasterom slik at det kun er minimum av gjenstander, slik at det oppstår minst mulig kondensering.
 12. Vaske kjøretøyet nøye innvendig og utvendig, innvendig er dette viktig for å unngå at mus vil inn i kjøretøyet.
 13. Ta ut all mat.
 14. Koble vekk batteri(ene). Enten via hovedstrømbryter eller ta av polen.
 1. Vi anbefaler at man ikke har varme på i bilen om vinteren da dette kan skape mye kondens. Tøm bilen for utstyr la skap dører og benker være åpne.
 2. Dersom bilen er varmere enn omgivelsene, vil den kunne bli et yndet tilholdssted for gnagere og innsekter.
 3. Det er lurt å sette inn «tørrballer» i kjøretøyet under vinterlagring, men husk å tømme væskebeholderen ofte slik at den ikke oversvømmer. Tørrballen vil senke luftfuktigheten inne i enheten og redusere faren for jordslag.
 1. Ja, opptil makstrykk, for å unngå kast i dekkene (Flate områder).